Od stycznia 2018r. Mieszkańcy gminy Police mogą składać wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora uprawniającej do korzystania, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

Dodatkowe informacje oraz aktualny wykaz podmiotów udzielających zniżek i ulg dostępny jest na stronie  internetowej http://rodzina.wzp.pl/

Prawo do posiadania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny przysługuje:

- rodzicom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieciom (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);
- rodzinom zastępczym zamieszkałym pod wspólnym adresem;
- rodzinnym domom dziecka.

Prawo do posiadania Zachodniopomorskiej Karty Seniora przysługuje:

- osobom które ukończyły 60 lat.

Karty wydawane są bezpłatnie.

Wniosek o wydanie kart można złożyć z Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 w Kancelarii urzędu.

DO POBRANIA:

Regulamin ZKR

Regulamin ZKS

Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny

Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora