Burmistrz Polic ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 08 maja 2018 roku.

Przedmiotem konkursu jest wykonywanie zadania publicznego w 2018 roku w zakresie prowadzenia działalności ratownictwa wodnego. 
Członkiem komisji może zostać osoba wskazana przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział      w konkursie. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

- imię i nazwisko kandydata;

- adres zamieszkania; 

- dane kontaktowe (telefon, e-mail). 

- w przypadku osoby wskazanej przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy - pełnomocnictwo osób upoważnionych do reprezentacji tej organizacji; 
- w przypadku osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy – oświadczenie o reprezentowaniu organizacji. 

Zgłoszenia należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach, przy ul. Stefana Batorego 3 (KANCELARIA), lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tematem „Nabór do komisji opiniującej –ratownictwo wodne” do 30 maja 2018 r. do godz. 15:00. Informacji na temat naboru udziela Magdalena Zimna (tel. 91 431 18 05). 

Do komisji opiniującej zostaną wybrane maksymalnie dwie osoby. O wyborze decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń. Wyboru dokonuje Burmistrz spośród kandydatów niepodlegających wykluczeniu.

Za udział w posiedzeniu komisji nie przysługuje wynagrodzenie. 

Posiedzenie komisji odbędzie się w godzinach pracy urzędu – o dokładnym terminie posiedzenia wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie.