P.U.P.  „ TRANS-NET ”  S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy jakim jest  2 kwietnia (poniedziałek) zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

W tygodniu od 2 do 8 kwietnia odbiór odpadów odbywać się będzie z jednodniowym opóźnieniem .