Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje, że w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020 w miesiącu marcu 2018r.  planuje przeprowadzenie Badania diagnostycznego potrzeb i zasobów społeczności lokalnej  w Gminie Police.

Celem Badania jest przygotowanie szczegółowej diagnozy problemów i zjawisk społecznych   w Gminie Police, prezentującej stan obecny problemów i potrzeb, jak  i rekomendacji w zakresie dalszej profilaktyki/konkretnych działań w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.

Badania przeprowadzone zostaną wśród mieszkańców Gminy Police przez Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. w dniach od 02.03.2018 r do 19.03.2018 r.

Ankieterzy będą wyposażeni w  List polecający posiadający logotypy Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20142020 oraz logo projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”.

List polecający  będzie podpisany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.

Informujemy, że ankiety będą anonimowe, a udzielone informacje będą analizowane w formie zbiorczej bez powiązania z konkretnymi osobami.

Osoba do kontaktu:

Anna Maciaszek

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

ul. Siedlecka 2 a

tel. 91 42 43 840