Burmistrz Gminy Police informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 25/2023 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń ustanowiono na terenie  gminy obszary objęte ograniczeniami.

Są  to obszary strefy zapowietrzonej i zagrożonej. Dnia 26.10.2023 r. przy współpracy z  Trans-Netem strefy te zostały oznaczone tablicami informacyjnymi.