Zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2023 r. (środa) o godz. 18.00 w budynku byłej Szkoły Filialnej w Niekłończycy odbędzie się zebranie mieszkańców Sołectwa Niekłończyca w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa
i członków rady sołeckiej, w związku z upływem kadencji.

 Serdecznie zapraszam

 z up. Burmistrza Polic

 Maciej Greinert