Burmistrz Polic zawiadamia, że w dniu 21 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym w Pilchowie przy ul. Spacerowej 13 A, odbędzie się zebranie mieszkańców Sołectwa Pilchowo w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej, w związku z upływem kadencji.

Serdecznie zapraszam

z up. Burmistrza Polic

Maciej Greinert