z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 i z 2022 r. poz. 1570) oraz art. 59 ust. l ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135, poz. 655 oraz poz. 1504), na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,  zarządza się, co następuje:

 

Rozporządzenia nr 172022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05 grudnia 2022 r. (PDF)