Obszar Województwo zachodniopomorskie

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 26.11.2022 (sobota)

do godz. 07:30 dnia 27.11.2022 (niedziela)

Gęsta mgła/1 (wszystkie powiaty)