Na podstawie art. 35 ust. l ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728), § 3 ust. l rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (DZ.U. poz. 17), podaje się do publicznej wiadomości, że:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO (PDF)