Starostwo Powiatowe informuje, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac serwisowych, które powodować będą przerwy w dostępie do systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w dniu 9 lutego 2022 r. (środa) Wydział Komunikacji i Transportu będzie nieczynny.