w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Police w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021  r.,  poz.  1372)  oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia  28 lutego  2019  r.  w  sprawie  szczegółowej  organizacji  publicznych  szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502), po rozpatrzeniu wniosków dyrektorów przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych oraz rad rodziców przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

zarządzam co następuje

  • 1. Ustalam terminy przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Police w roku szkolnym 2021/2022:
placówkatermin
Przedszkole Publiczne nr 1 „Calineczka”w Policach, ul. Traugutta 13/1511.07.2022 r. – 31.07.2022 r.
Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej
w Policach, ul. Robotnicza 13
01.08.2022 r. – 31.08.2022 r.
„Leśne” Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach, ul. Wróblewskiego 301.08.2022 r. – 31.08.2022 r.
„Bajkowe” Przedszkole Publiczne nr 8w Policach, ul. Wyszyńskiego 3118.07.2022 r. – 15.08.2022 r.
Przedszkole Publiczne nr 9 „Tęczowa Kraina”w Policach, ul. Piaskowa 1308.08.2022 r. – 31.08.2022 r.
Przedszkole Publiczne nr 10w Policach, ul. Piaskowa 11201.08.2022 r. – 31.08.2022 r.
Przedszkole Publiczne nr 11w Policach, ul. Przyjaźni 101.08.2022 r. – 31.08.2022 r.
Przedszkole Publiczne w Tanowieul. Szczecińska 7001.08.2022 r. – 31.08.2022 r.
Przedszkole Publiczne w Trzebieżyul. Wkrzańska 908.08.2022 r. – 31.08.2022 r.
Oddział przedszkolnySzkoła Podstawowa nr 6 w Policach, ul. Owocowa 501.08.2022 r. – 31.08.2022 r.
Oddział przedszkolnySzkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza
w Tanowie, ul. Szczecińska 31
01.08.2022 r. – 31.08.2022 r.

 

  • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Police
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.