W dniu 14 lipca 2021 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Termin składania ofert na otwarty konkurs ofert mija 6 sierpnia 2021 r., o godz. 15.00. Do konkursu został ogłoszony nabór do komisji opiniującej oferty wpływające na konkurs. Ogłoszenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.