z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w 2021 roku

(dot. konkursu ofert ogłoszonego w dniu 10.05.2021 r.
wraz z wysokością proponowanej dotacji na 2021 rok).

 

 

Nazwa organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej,
która złożyła ofertę

Wysokość wnioskowanej dotacji w 2021 r.

Wysokość dotacji przyznanej w 2020 r.

Wysokość dotacji przyznanej w 2019 r.

Ratownictwo wodne

 

 

1

 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Województwa Zachodniopomorskiego

 

45.000 zł.

45.000 zł.

20.000 zł.

 

 

Razem

45.000 zł

45.000 zł.

20.000 zł.

 

 

Police, 01 czerwca 2021 r.