W dniu 8 czerwca 2021 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Termin składania ofert na otwarty konkurs ofert mija 30 czerwca 2021 r. o godz. 15.00. Do konkursu został ogłoszony nabór do komisji opiniującej oferty wpływające na konkurs. Ogłoszenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.