Wydział Oświaty i Kultury informuje, że do dnia 7 czerwca 2021 r. przyjmowane są wnioski na zapewnienie dowożenia dzieci do szkoły/przedszkola/placówki specjalistycznej na rok szkolny 2021/2022, oraz wnioski o zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkoły/przedszkola/placówki specjalistycznej na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski dostępne są w Kancelarii Urzędu oraz na stronie BIP UM.

Wnioski można składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego lub  w Wydziale Oświaty i Kultury, pok. nr 6.