Obszar Województwo zachodniopomorskie

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 07.04.2021 (środa) do godz. 07:30 dnia 08.04.2021 (czwartek)

Zjawisko/stopień zagrożenia

Przymrozki/1 (wszystkie powiaty)

W okresie wiosennej wegetacji roślin spadek temperatury powietrza poniżej 0°C lub spadek temperatury przy gruncie poniżej -1°C.

 

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Obszar Województwo zachodniopomorskie

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 08.04.2021 (czwartek) do godz. 07:30 dnia 09.04.2021 (piątek)

Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/1 (wszystkie powiaty)

W okresie wiosennej wegetacji roślin spadek temperatury powietrza poniżej 0°C lub spadek temperatury przy gruncie poniżej -1°C.

 

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Obszar Województwo zachodniopomorskie

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 09.04.2021 (piątek) do godz. 07:30 dnia 10.04.2021 (sobota)

Zjawisko/stopień zagrożenia Nie przewiduje się/-

 

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Obszar Województwo zachodniopomorskie

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 10.04.2021 (sobota) do godz. 07:30 dnia 11.04.2021 (niedziela)

Zjawisko/stopień zagrożenia Nie przewiduje się/-