W związku z koniecznością zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Policach, poniżej publikujemy Postanowienie nr 18/2021 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 11 marca 2021 roku.

Postanowienie dotyczy zmiany siedziby OKW nr 13 w Policach z Klubu Nauczyciela (ul. Barnima I 26, 72-010 Police) na Bibliotekę im. Marii Skłodowskiej-Curie (Filia Nova) znajdującą się przy ul. Bankowej 5b/u9.

W związku z powyższym mieszkańcy zamieszkujący w granicach tego obwodu głosowania (tj. ulice: Księcia Barnima I, Jana Karola Chodkiewicza, Wojciecha Głowackiego, Janusza Korczaka, Kresowa, Władysława Łokietka, Sadowa, Zygmunta Wróblewskiego (numery nieparzyste 1 -13), Wspólna) w kolejnych wyborach i referendach powszechnych głosować będą w nowej siedzibie obwodu.

Zmiana podziału na obwody POLICE-2