Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Szczecinie
Obszar Województwo zachodniopomorskie

PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 16.12.2020
do godz. 07:30 dnia 17.12.2020
Zjawisko/stopień zagrożenia Gęsta mgła/1
Przebieg Prognozuje się wystąpienie na przeważającym obszarze mgły ograniczającej widzialność do 100 m.

PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 17.12.2020
do godz. 07:30 dnia 18.12.2020
Zjawisko/stopień zagrożenia nie przewiduje się/-
Przebieg nie dotyczy

PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 18.12.2020
do godz. 07:30 dnia 19.12.2020
Zjawisko/stopień zagrożenia nie przewiduje się/-
Przebieg nie dotyczy