P.U.P.  „ TRANS-NET ”  S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy jakim jest  11 listopada (środa) zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych.

W tygodniu od 9 do 15 listopada odbiór odpadów pod dniu 11.11.2020 odbywać się będzie z jednodniowym opóźnieniem .