Zgodnie z zaleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego, Urząd    Miejski    w   Policach   uprzejmie    informuje     mieszkańców   Polic,   że  w   dniu   06   października   2020 r.   odbędzie     się  ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20 z wykorzystaniem   systemu   alarmowania    ludności   obejmujący  miasto i gminę Police.

W związku z powyższym może zostać nadany sygnał alarmowy  przez syreny  dotyczący zagrożenia z powietrza w godzinach 08.00-10.00.