Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 2.10.2020 r. godz. 8.00. Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 8.00 dnia 2.10.2019 r. do godz. 24.00 dnia 2.10.2020 r.

Napływ transgraniczny pyłów z kierunku wschodniego nad obszar Polski, najprawdopodobniej spowodowany pożarami lasów w obwodzie ługańskim (Ukraina); warunki meteorologiczne (prędkość i kierunek wiatru) sprzyjające napływowi zanieczyszczonych mas powietrza ze wschodu.

KOMUNIKAT - PDF