Jeszcze do jutra (28 sierpnia) przyjmowane są zgłoszenia udziału w kursach, które zrealizowane zostaną przez Studium Prawa Europejskiego z wykorzystaniem metody e-learning (kliknij na nazwę kursu aby przejść do strony z informacjami lub na formularz zgłoszenia aby zgłosić udział):

  1. EDYCJE BEZ LIMITU CZASOWEGO*:
  1. EDYCJE ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ WE WRZEŚNIU:

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu danego kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).