W dniu 1 lipca 2020 r. Burmistrz Polic ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku, rodzaj zadania:

  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie: piłki nożnej.

Termin składania ofert na otwarty konkurs ofert mija 22 lipca 2020 r., o godz. 15.00. Do konkursu został ogłoszony nabór do komisji opiniującej oferty wpływające na konkurs. Ogłoszenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.