W dniu 24 czerwca 2020 r. Burmistrz Polic ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku, rodzaj zadania:

  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie: łucznictwa.

Termin składania ofert na otwarty konkurs ofert mija 15 lipca 2020 r. o godz. 15.00. Do konkursu został ogłoszony nabór do komisji opiniującej oferty wpływające na konkurs. Ogłoszenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.