P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy przypadającym 11 czerwca 2020 r. (czwartek) zmianie ulegnie harmonogram odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych.

Harmonogram ulega przesunięciu o 1 dzień po dniu 11.06.2020 r.,tj.:

12.11.2019 r. (piątek) – odbiór za czwartek 11.06.2020 r.,

13.11.2019 r. (sobota) – odbiór za piątek 12.06.2020 r.,