w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego.

Zarządzenie 114-2020

Lista podmiotów ubiegających się o dotację