Wydział Oświaty i Kultury informuje, że do dnia 12 czerwca 2020 r. przyjmowane są wnioski na zapewnienie dowożenia dzieci do szkoły/przedszkola/placówki specjalistycznej na rok szkolny 2020/2021, oraz wnioski o zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkoły/przedszkola/placówki specjalistycznej na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski dostępne są w Kancelarii Urzędu oraz na stronie BIP UM.

Wnioski można składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego lub  w Wydziale Oświaty i Kultury do 12.06.2020 r.