Informujemy, że w dniu 01.05.2020 r. (piątek) odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych będzie się odbywał zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Prosimy o udostępnienie pojemników.