P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że od dnia 22.04.2020 r.  PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - PSZOK czynny będzie w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 18:00

Jednocześnie prosimy mieszkańców Gminy Police korzystających  z usług PSZOKu o zastosowanie się do poniższych zaleceń:

Zachowanie bezpiecznej odległości i nie gromadzenie się na PSZOKu – wprowadza się ograniczenie ilości pojazdów mogących przebywać jednocześnie na placu do jednego pojazdu.

Mieszkańcy korzystający z PSZOKu zobowiązani są do zakrycia nosa i ust na przykład maseczką.