Na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 423) zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku

„ Tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020r.”

Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od  16 marca do 30 kwietnia br. nie mają już tego obowiązku. Wezwania te tracą ważność.

Informacji w sprawie wezwań do kwalifikacji wojskowej w 2020r. można uzyskać pod nr telefonu 91 431-18-04 w Urzędzie Miejskim ul. Stefana Batorego 3.