W związku z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.), oraz rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2019 r., poz. 2377) Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Policach, informuje, że licencje wydane przed 1 stycznia 2020r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r.  Po tym terminie licencje te tracą swoją ważność.