P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy przypadającym 11 listopada 2019 r. (poniedziałek) zmianie ulegnie harmonogram odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych  
z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych.

Harmonogram ulega przesunięciu o 1 dzień po dniu 11.11.2019 r.,tj.:

12.11.2019 r. (wtorek) – odbiór za poniedziałek 11 listopada 2019 r.,

13.11.2019 r. (środa) – odbiór za wtorek 12 listopada 2019 r.,

14.11.2019 r. (czwartek) – odbiór za środę 13 listopada 2019 r.,

15.11.2019 r. (piątek) – odbiór za czwartek 14 listopada 2019 r.,

16.11.2019 r. (sobota) – odbiór za piątek 15 listopada 2019 r.