Zawiadamiam, że w dniu 11 września 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w świetlicy sołeckiej w Tatyni, odbędzie się zebranie wiejskie w sołectwie Tatynia w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej, w związku z upływem kadencji.

Serdecznie zapraszam

Burmistrz Polic

Władysław Diakun