Komunikatu Burmistrza Polic w sprawie wyłożenia spisu osób uprawnionych z terenu gminy Police do głosowania w wyborach do walnego zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej rozpisanych na dzień 28 lipca 2019r. oraz Obwieszczenie Komisji Okręgowej 4/Po w Policach o zarejestrowanych kandydatach startujących w wyborach do walnego zgromadzenia ZIR.

pobierz PDF