Zawiadamiam, że w dniu 7 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 w świetlicy sołeckiej w Przęsocinie przy ul. Centralnej 20a, odbędzie się zebranie wiejskie w Sołectwie Przęsocin w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej, w związku z upływem kadencji.

Serdecznie zapraszam

Burmistrz Polic

Władysław Diakun