W dniu 27 marca 2019 r. w związku z znalezieniem podczas prac ziemnych niewybuchu z okresu II wojny światowej na terenie przyległym do Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „POLICE” ul. Kuźnicka. Zwołałem na godzinę 17.00 posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawicieli Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police” S.A., zakładów, służb i straży. Na posiedzeniu omówiono wstępne działania dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas podnoszenia niewybuchu przez patrol saperski.

W dniu 28 marca br. o godzinie 12.00 odbędzie się następne posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na którym zostaną podjęte decyzje o dalszych działaniach o których będę informował.

BURMISTRZ POLIC