Burmistrz Polic zawiadamia, że w dniu 12 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 w świetlicy Rady Osiedla Nr 3 w Policach (Jasienicy) przy ul. Piastów 46a, odbędzie się zebranie mieszkańców Sołectwa Wieńkowo w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej, w związku z upływem kadencji.

Serdecznie zapraszam

Burmistrz Polic
Władysław Diakun