Zgodnie z art. 11d ust 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27.11.2015 r. Pana Filipa Walczaka, występującego w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Brzózki - Trzebież.

>> Pełne Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego <<