P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy jakim jest 31 maja (czwartek) zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

W tygodniu od 28 maja do 3 czerwca odbiór odpadów po dniu wolnym odbywać się będzie z jednodniowym opóźnieniem .