w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Przymrozki/1. Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: choszczeński(25), drawski(26), goleniowski(26), gryfiński(24), łobeski(26), myśliborski(25), policki(26), pyrzycki(25), stargardzki(25), Szczecin(25), szczecinecki(29), świdwiński(27), wałecki(26)

Mieszkańcy gminy Police,  PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)

w dniu 16.04.2021 r. (Sobota)

czynny będzie w godzinach od 800 do 1100.

Zgodnie z decyzją Pana Burmistrza punkt zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy przy Urzędzie będzie nieczynny w terminie od dnia 14-19 kwietnia 2022 r. (od czwartku do wtorku).

Zawiadamiam, że w dniu 21 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 17.00 w świetlicy Rady Osiedla Nr 4 w Policach przy ul. Piaskowej 97 w Policach (budynek OSiR), odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla "Dąbrówka" w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 4, w związku z upływem kadencji.

Ważność: od godz. 13:30 dnia 04.04.2022 do godz. 19:30 dnia 04.04.2022

Po południu i wieczorem zachmurzenie duże, początkowo większe przejaśnienia. Postępujące od zachodu opady deszczu i deszczu ze śniegiem, wieczorem miejscami śniegu. Temperatura maksymalna od 5°C do 8°C. Wiatr dość silny wzmagający się do silnego od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, nad morzem wiatr silny okresami bardzo silny od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, pod wieczór w porywach do 100 km/h, południowo-zachodni.

Ostrzeżenia dla powiatu: goleniowski(22), gryficki(29), kamieński(29), kołobrzeski(30), Koszalin(31), koszaliński(32), policki(22), sławieński(32), Świnoujście(29)

 Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w 2022 roku

Burmistrz Polic ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 10 maja 2021 roku. 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r.  (Dz.U. poz. 17), podaje się do publicznej wiadomości, że: