z dnia 1 czerwca 2022 r.w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351; t.j.), zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373; t.j.) zawiadamia się, że w dniu 23.05.2022 r. została wydana decyzja Nr 47/2022 znak: AP-1.7840.1.44-3.2022.WP w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 107/2020 z 02.09.2020 r., znak: AP-1.7840.1.98-5.2020.WP zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę estakady międzyobiektowej łączącej projektowany Terminal Przeładunkowo Magazynowy z projektowaną instalacją PDH w Policach na terenie portu morskiego Police, na dz. nr 3029/41, 3029/36, 3029/27, 24/18, 3029/40 obręb 0003 m. Police.

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: choszczeński(40), goleniowski(41), gryficki(48), gryfiński(37), kamieński(44), kołobrzeski(50), łobeski(44), myśliborski(38), policki(36), pyrzycki(39), stargardzki(40), Szczecin(37), Świnoujście(43)

Ważność od godz. 15:00 dnia 01.06.2022 do godz. 20:00 dnia 01.06.2022

Prawdopodobieństwo 70%

Przebieg Obserwowane i prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami możliwy grad.

Ważność: od godz. 07:30 dnia 30.05.2022 do godz. 07:30 dnia 31.05.2022

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 25 mm. Temperatura maksymalna od 14°C do 16°C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich, w części nadmorskiej skręcający na północny i północno-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Zjawisko/stopień zagrożenia Burze/ 1

Obszar województwo zachodniopomorskie powiat policki

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: choszczeński(34), goleniowski(34), gryfiński(32), łobeski(37), myśliborski(33), policki(31), pyrzycki(34), stargardzki(34), Szczecin(32)

postępowania konkursowego w sprawie przyznania dotacji w 2022 r. na realizację zadania publicznego pn. ” Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpi oraz  Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2022” w zakresie ratownictwa wodnego w roku 2022.

w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na realizację zadania publicznego: ratownictwo wodne i  wysokości dotacji w 2022 roku.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Przymrozki/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)