w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2  ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

24 maja wystartowała pierwsza w Polsce kampania edukacyjno-informacyjna skierowana do mieszkańców miast. To inicjatywa ponad 70 samorządów, zrzeszonych w Związku Miast Polskich. Zachęcają one mieszkańców do uczestniczenia w zarządzaniu swoimi miastami i kształtowania najbliższego otoczenia. Police również zaangażowały się w ten projekt, pragniemy zwiększyć świadomość mieszkańców miasta i gminy w sprawach możliwości współpracy mieszkańców z samorządem terytorialnym – więcej informacji pod adresem http://www.miasta.pl/kampania/

Terminy dyżurów przedszkoli i żłobka w Gminie Police w okresie wakacji 2018 r. tj. od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

 Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz.799 ze zm.) projekt Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

ważność od godz. 07:30 dnia 01.06.2018 do godz. 07:30 dnia 02.06.2018

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu lub burze, głownie w godzinach popołudniowych. Możliwy niewielki grad. Prognozowana wysokość opadow podczas burz do 15 mm, lokalnie 20 mm. Temperatura maksymalna od 29‹C do 32‹C, nad morzem od 23‹C do 26‹C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunkow wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy jakim jest 31 maja (czwartek) zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

W tygodniu od 28 maja do 3 czerwca odbiór odpadów po dniu wolnym odbywać się będzie z jednodniowym opóźnieniem .

Ingenis Sp. z o.o. działając na zlecenie Gminy Police prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące możliwości realizacji Przedsięwzięcia  Pn. „Budowa nowego administracyjno – gospodarczego centrum Polic”.

Ingenis Sp. z o.o. działając na zlecenie Gminy Police prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące możliwości realizacji Przedsięwzięcia  Pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscu istniejącego Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży na terenie należącym do Gminy Police”.

ważność od godz. 19:30 dnia 25.05.2018 do godz. 19:30 dnia 26.05.2018

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo, głownie na wschodzie, przelotne opady deszczu i burze. Możliwe opady gradu. Temperatura minimalna od 12°C do 13°C. Wiatr słaby, połnocno-wschodni. W czasie burz porywy do 70 km/h. W dzień zachmurzenie umiarkowane, po południu wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami.

W otwartym konkursie ofert na realizację zadania w  2018 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu, ogłoszonym w dniu 08.05.2018 roku zmienia się wysokość planowanych środków publicznych pkt II oraz termin składania ofert pkt V:

  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań: