ważność od godz. 07:30 dnia 01.06.2018 do godz. 07:30 dnia 02.06.2018

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu lub burze, głownie w godzinach popołudniowych. Możliwy niewielki grad. Prognozowana wysokość opadow podczas burz do 15 mm, lokalnie 20 mm. Temperatura maksymalna od 29‹C do 32‹C, nad morzem od 23‹C do 26‹C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunkow wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy jakim jest 31 maja (czwartek) zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

W tygodniu od 28 maja do 3 czerwca odbiór odpadów po dniu wolnym odbywać się będzie z jednodniowym opóźnieniem .

Ingenis Sp. z o.o. działając na zlecenie Gminy Police prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące możliwości realizacji Przedsięwzięcia  Pn. „Budowa nowego administracyjno – gospodarczego centrum Polic”.

Ingenis Sp. z o.o. działając na zlecenie Gminy Police prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące możliwości realizacji Przedsięwzięcia  Pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscu istniejącego Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży na terenie należącym do Gminy Police”.

ważność od godz. 19:30 dnia 25.05.2018 do godz. 19:30 dnia 26.05.2018

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo, głownie na wschodzie, przelotne opady deszczu i burze. Możliwe opady gradu. Temperatura minimalna od 12°C do 13°C. Wiatr słaby, połnocno-wschodni. W czasie burz porywy do 70 km/h. W dzień zachmurzenie umiarkowane, po południu wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami.

W otwartym konkursie ofert na realizację zadania w  2018 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu, ogłoszonym w dniu 08.05.2018 roku zmienia się wysokość planowanych środków publicznych pkt II oraz termin składania ofert pkt V:

  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań:

Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2018 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

na podstawie art. 11 ust. 2  ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450) – dalej zwaną ustawą.

Burmistrz Polic ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 08 maja 2018 roku.

W sprawie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej oraz dyrektora przedszkola publicznego

DOKUMENT PDF DO POBRANIA

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich – Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed wystąpieniem burz z gradem od godz. 15:15 dnia 30.04.2018 do godz. 22:00 dnia 30.04.2018 na terenie województwa zachodniopomorskiego. Występują oraz prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. Stopień zagrożenia 1 (w 3-stopniowej skali).