Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t. j.) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 176/2018, z 31.12.2018 r., znak: AP-1.7840.1.1.214-3.2018.MR o pozwoleniu na przebudowę z rozbudową Portu Jachtowego Trzebież w Trzebieży, dotyczy przebudowy z rozbudową nabrzeża północnego, budowy stałego pomostu falochronowego, budowy zakotwienia pomostu falochronowego pływającego, przebudowy z rozbudową nabrzeży istniejących  na terenie działek:  152/11, 152/12 obręb 0112 Trzebież 2, nr 994/3 obręb 0113 Trzebież 3 oraz wewnętrznych wód morskich Zalewu Szczecińskiego nr 1094/6, obręb 0111 Trzebież 1.

ważność od godz. 19:30 dnia 07.01.2019 do godz. 19:30 dnia 08.01.2019

W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, przejściowo o natężeniu umiarkowanym. Temperatura minimalna od 1°C do 4°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, nad morzem dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni.

ważność od godz. 07:30 dnia 03.01.2019 do godz. 07:30 dnia 04.01.2019

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady śniegu, głownie na wschodzie wojewodztwa. Temperatura maksymalna od -1°C do 2°C,nad morzem około 3°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, nad morzem dość silny, okresami silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 60 km/h, po południu stopniowo słabnący, połnocny.

ważność od godz. 19:30 dnia 02.01.2019 do godz. 19:30 dnia 03.01.2019

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, nad morzem 1°C do 2°C. Lokalnie oblodzenie mokrych nawierzchni drog i chodnikow, ślisko. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem dość silny i silny, od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, połnocy i połnocno-zachodni.

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem sztormu w strefie brzegowej – część zachodnia, od godz. 12:00 dnia 02.01.2019 do godz. 22:00 dnia 02.01.2019. Wiatr północny do północno-zachodniego 5 do 7, w porywach 8 do 9 w skali B. Stopień zagrożenia - 2 w skali 3-stopniowej.

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni - prognoza poziomów wody

ważność od godz. 07:30 dnia 02.01.2019 do godz. 07:30 dnia 03.01.2019

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, miejscami śniegu. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, w powiatach nadmorskich okresami silny i bardzo silny, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 80 km/h, połnocny.

Zawiadamiam, że w dniu 9 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w Klubie Nauczyciela w Policach przyul. Ks. Barnima I 26, odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla „Gryfitów” w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 5 w Policach,w związku z upływem kadencji.

Serdecznie zapraszam

Burmistrz Polic Władysław Diakun

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w dniu 24.12.2018 r. (WIGILIA)Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów czynny będzie w godzinach od 8.00 do 12.00.

W nocy zachmurzenie duże. Silne zamglenia, miejscami mgły ograniczające widoczność do 200 m. Na wschodzie województwa miejscami opady deszczu ze śniegiem i deszczu. temperatura minimalna od –1*C do 1*C. Wiatr słaby, po północy okresami umiarkowany, południowo-wschodni