Zawiadamiam, że w dniu 15 maja 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w „Karczmie Jana” w Siedlicach, odbędzie się zebranie wiejskie w sołectwie Siedlice w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej, w związku z upływem kadencji.

Serdecznie zapraszam

Burmistrz Polic

Władysław Diakun

Zawiadamiam, że w dniu 7 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 w świetlicy sołeckiej w Przęsocinie przy ul. Centralnej 20a, odbędzie się zebranie wiejskie w Sołectwie Przęsocin w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej, w związku z upływem kadencji.

Serdecznie zapraszam

Burmistrz Polic

Władysław Diakun


Aktualizacja dotyczy: Predkości średniej i porywów wiatru

ważność od godz. 11:00 dnia 23.04.2019 do godz. 07:30 dnia 24.04.2019

W dzień zachmurzenie umiarkowane, późnym popołudniem na południowym zachodzie okresami duże i tutaj możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 18°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, południowo-wschodni.

IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Szczecinie ostrzega przed silnym wiatrem, który może wystąpić na obszarze powiatu polickiego. Ważność ostrzeżeni od godz. 11:00 dnia 23.04.2019 do godz. 21:00 dnia 23.04.2019 Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h,w porywach do 80 km/h z południowego-wschodu i wschodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%.

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z ustawowo wolnym od pracy dniem przypadającym na 3 maja (piątek) planowane odbiory odpadów komunalnych zostają przesunięte na 4 maja.

Wywóz odpadów komunalnych w dniu 1 maja odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

P.U.P. „ TRANS-NET ” S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy jakim jest 22 kwietnia (poniedziałek) zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

W tygodniu od 22 do 28 kwietnia odbiór odpadów odbywać się będzie z jednodniowym opóźnieniem .

IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespoł w Szczecinie ostrzega przed przymrozkami, które mogą wystąpić na obszarze województwa zachodniopomorskiego - powiat policki.

Ważność od godz. 21:00 dnia 11.04.2019 do godz. 08:00 dnia 13.04.2019

Zgodnie z zaleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego Urząd Miejski w Policach uprzejmie informuje mieszkańców Polic, że w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godzinie 8.41 przeprowadzony zostanie trening uruchamiania i pracy syren alarmowych zainstalowanych na terenie miasta i gminy Police w okresie jednej minuty.

BURMISTRZ POLIC

Zawiadamiam, że w dniu 10 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 18.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Trzebieży przy ul. Wkrzańskiej 19a, odbędzie się zebranie mieszkańców Sołectwa Trzebież w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej, w związku z upływem kadencji.

Serdecznie zapraszam

Burmistrz Polic
Władysław Diakun

W dniu 27 marca 2019 r. w związku z znalezieniem podczas prac ziemnych niewybuchu z okresu II wojny światowej na terenie przyległym do Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „POLICE” ul. Kuźnicka. Zwołałem na godzinę 17.00 posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawicieli Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police” S.A., zakładów, służb i straży. Na posiedzeniu omówiono wstępne działania dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas podnoszenia niewybuchu przez patrol saperski.