Zawiadamiam, że w dniu 06 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 17.00 w  świetlicy Rady Osiedla Nr 3 w Policach przy ul. Piastów 46a, odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla „Jasienica” w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 3 w Policach,
w związku z upływem kadencji.

w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na realizację zadania publicznego: ratownictwo wodne i  wysokości dotacji w 2023 roku.

Protokół postępowania konkursowego w sprawie przyznania dotacji w 2023 r. na realizację zadania publicznego pn. ” Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpi oraz  Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2023” w zakresie ratownictwa wodnego w roku 2023.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie informuje, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie wydała komunikat  o wprowadzeniu na terenach leśnych woj. zachodniopomorskiego III (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego.

Zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 17.00 w „Karczmie Jana” w Siedlicach, odbędzie się zebranie wiejskie w sołectwie Siedlice w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej, w związku z upływem kadencji.

Zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2023 r. (środa) o godz. 17.00 w świetlicy sołeckiej w Drogoradzu, odbędzie  się zebranie mieszkańców sołectwa Drogoradz w celu  przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej, w związku z upływem kadencji.

Burmistrz Polic ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Żłobka w Policach, z siedzibą przy ul. Robotniczej 15/17.

Zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 8 w Policach przy ul. Piaskowej 99 w budynku A1 (wejście od placu zabaw), odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla „Anny Jagiellonki” w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 7, w związku z upływem kadencji.