Od 1 sierpnia Gmina Police rozpoczęła realizację projektu „Aktywna integracja cudzoziemców w Gminie Police”.  Głównym celem przedsięwzięcia jest objęcie cudzoziemców z Ukrainy przebywających w Gminie Police kompleksowym wsparciem integracji i aktywizacji społecznej. Wsparcie uwzględnia wypracowanie indywidualnych ścieżek integracji, pomoc prawną, psychologiczną i psychoterapeutyczną, naukę języka polskiego, tłumaczenia oraz specjalistyczne działania na rzecz małoletnich cudzoziemców.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2023r.  Został dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach konkursu „Razem możemy więcej”.

З 1 серпня гміна Поліце розпочала реалізацію проекту «Активна інтеграція іноземців у гміну Поліце». Основною метою проекту є комплексна підтримка інтеграції та соціальної активізації іноземців з України, які проживають на території гміни Поліце. Підтримка включає розвиток індивідуальних шляхів інтеграції, юридичну, психологічну та психотерапевтичну допомогу, вивчення польської мови, переклади та спеціалізовані заходи для неповнолітніх іноземців.

Реалізація проекту триватиме до 31 грудня 2023 року. Його співфінансувало Міністерство сім’ї та соціальної політики в рамках конкурсу «Разом зможемо більше».