Od 1 sierpnia Gmina Police rozpoczęła realizację projektu „Aktywna integracja cudzoziemców w Gminie Police”.  Głównym celem przedsięwzięcia jest objęcie cudzoziemców z Ukrainy przebywających w Gminie Police kompleksowym wsparciem integracji i aktywizacji społecznej. Wsparcie uwzględnia wypracowanie indywidualnych ścieżek integracji, pomoc prawną, psychologiczną i psychoterapeutyczną, naukę języka polskiego, tłumaczenia oraz specjalistyczne działania na rzecz małoletnich cudzoziemców.