8 maja na placu Chrobrego w Policach odbyła się uroczystość nadania sztandaru Związkowi Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego.

Uroczystość w takt marsza generalskiego rozpoczął meldunek prezesa Zarządu Wojewódzkiego pułkownika Andrzeja Selegi, który odebrali wiceprezes Zarządu Głównego ZWiRWP płk Krzysztof Majer i burmistrz Polic Władysław Diakun.

Przewodniczący Komitetu Honorowego Władysław Diakun przywitał uczestników uroczystości i podkreślił, że spotykamy się w Dniu Zwycięstwa i w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

– Gromadzimy się na tym wspaniałym placu, na starym mieście w Policach aby wręczyć sztandar Związkowi Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. Franciszka Gągora – powiedział Władysław Diakun, burmistrz Polic. – Witam wszystkich Państwa i każdego z osobna, którzy przybyli na gościnną ziemię policką z różnych stron województwa zachodniopomorskiego – dodał.

Symbolicznego wbicia gwoździ i wpisu do księgi dostąpili m.in. Rodzice Chrzestni Zofia Twardowska-Zabójska i ppor. Zdzisław Burkhart, prezes Andrzej Selega, burmistrz Polic Władysław Diakun, burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa, komendant 109 Wojskowego Szpitala w Szczecinie płk Krzysztof Pietraszko, dyrektor Wydziału Kryzysowego UM w Szczecinie Witold Daniłowicz, wiceprezesi ZG ZWiRWP płk Krzysztof Majer i kpt. Tadeusz Myler, Komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP marsz. ZS Stanisław Chomko, zastępca komendanta Placówki Straży Granicznej w Szczecinie mjr Zbigniew Pałka oraz przedstawiciele kół ZWiRWP w Szczecinie, Mieszkowicach i w Stolcu.

Decyzją Kapituły Krzyżem Komandorskim „Weteranom WOP, funkcjonariuszom rezerwy SG oraz ich sympatykom” został odznaczony sztandar miasta Police, burmistrz Władysław Diakun oraz koledzy z Kościana kpt. Tadeusz Myler, kpt. Zbigniew Garsztka i por. Jerzy Zając. Kilkanaście osób zostało wyróżnionych medalem „Pamięci tym co forsowali Odrę i Nysę Łużycką”, a wśród nich znalazł się Honorowy Obywatel Polic Aleksander Doba, znany żeglarz, który jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent.